Element erbjuder kvalificerade tj?nster inom materialprovning, produktprovning, kalibrering och certifiering till industri och myndigheter med h?gt st?llda kvalitetskrav, inom bl.a. flygindustri, f?rsvar, olja/gas, fordons- och verkstadsindustri, medicinteknik mm.

Vi hj?lper v?ra kunder att uppfylla kvalitetskrav, uppn? ?kad effektivitet och minska risker kopplade till produktkvalitet och produktionsprocesser. Generellt k?nnetecknas v?ra kunders verksamheter av h?ga kvalitetskrav med krav p? tillf?rlitlighet, sp?rbarhet och krav p? ackrediterad provning och kalibrering.

Fr?ga en expert eller beg?r en offert