Med ?ver 100 ?rs erfarenhet i branschen ?r Element en av v?rldens fr?msta resurser f?r provningstj?nster riktade mot energisektorn.

Flera av v?ra laboratorier runt om i v?rlden ?r specialiserade p? provning mot olja och gasproduktion, k?rnkraft, gasturbintillverkare och med en ?kad inriktning mot akt?rer inom f?rnyelsebar energiproduktion.

Element i Sverige tillhandah?ller materialteknisk provning, r?dgivning och utredningar f?r kvalitetss?kring av metaller, fr?n traditionella st?l och l?ttmetaller till nya pulverbaserade material och komponenter, samt ett brett utbud av tj?nster inom ytteknik, svetsning, limning mm. Vi erbjuder ?ven?utbildning och certifiering inom bl.a. svetsning f?r certifiering av personal och procedurer enligt branschens krav.

Vi erbjuder ?ven tekniskt underh?llsst?d till industrin inom det materialtekniska omr?det, genom oljeanalyser?f?r tillst?ndskontroll av turbiner och hydraulik, kvalitetskontroll av turbinbr?nslen och diesel, samt genom?kalibrering av m?tinstrument och givare.

?
Elements statement ”We Make Certain” sammanfattar v?rt ?tagande att bidra till att material, produkter och processer uppfyller v?ra kunders krav avseende s?kerhet, kvalitet och prestanda.?

?

Fr?ga en expert eller beg?r en offert