Element ?r en av v?rldens fr?msta resurser inom oberoende materialtekniska tj?nster. Vi erbjuder expertis och laboratorieresurser f?r kvalitetss?kring av material och processer, fr?n utveckling och produktion till skadeutredningar och underh?llsst?d.

V?ra kompetensomr?den innefattar metalliska material, polymerer, kompositmaterial och ytteknik.?V?r k?rnkompetens ?r kunskapen om olika materials egenskaper och m?jligheter, hur de p?verkas under produktion och vad som h?nder n?r de uts?tts f?r p?k?nningar i sin driftsmilj?.

Med erfarna specialister och breda laboratorieresurser hj?lper vi dig att kvalitetss?kra drift och prestanda under hela produktens livsl?ngd.?

Materialprovning och utredningar

Uppt?ck v?ra tj?nster inom materialteknik

Mekanisk provning

Vi utf?r dragprov, slagprov, utmattningsprov mm f?r best?mning av h?llfasthet vid statisk?eller dynamisk last i olika temperaturomr?den.

Läs mer

Metallografi

?Genom mikroskopering, SEM-analys mm kan materialets?egenskaper och sammans?ttning best?mmas, samt brottytor bed?mas mm.

Läs mer
Non Destructive Testing 640x480

Of?rst?rande provning

OFP anv?nds f?r att uppt?cka t.ex. sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion, best?mma skikttjocklekar och andra materialegenskaper.

Läs mer

Kemisk analys och termoanalys

Vi utf?r analys av sammans?ttning och egenskaper hos material och substanser f?r kvalitetskontroll och i utredningssyfte.??

Läs mer

Skadeutredning

Vi utreder skador och haverier hos produkter och system. ?kad f?rst?else f?r skadef?rlopp och skadans ursprung kan ocks? minska framtida risker.??

Läs mer

Kompositmaterial

Vi erbjuder expertis och resurser f?r kvalitetss?kring av kompositmaterial, fr?n kvalificering av material och tillverkningsmetoder till reparationsteknik.

Läs mer

Polymera material

Vi erbjuder provning, r?dgivning och utbildning f?r kvalitetss?kring av polymera material och processer, t.ex. lim, t?tningsmedel gummi och plast.

Läs mer
Coatings Pull-off Test

Ytteknik

Vi erbjuder expertis och provning f?r kvalitetss?kring?av m?lningssystem och galvanisk ytbehandling, t.ex. kul?r, glans, vidh?ftning och korrosionsskydd.

Läs mer
Corrosion-Testing 640x480

Korrosionsprovning

Vi hj?lper dig att s?kerst?lla r?tt korrosionsskydd genom provning och utv?rdering av korrosionsbest?ndigheten hos olika material och ytbel?ggningar.

Läs mer

Svetsning och h?rdl?dning

Vi erbjuder praktisk svetsr?dgivning, probleml?sning, svetsarpr?vning, utbildning och provning av svetsar.

Läs mer

Driv- och sm?rjmedel

V?ra analystj?nster hj?lper dig att undvika?kostsamma driftstopp. Vi utf?r oljeanalyser samt kvalitetskontroll av?drivmedel och sm?rjmedelsprodukter.

Läs mer

Fr?ga en expert eller beg?r en offert

Kontakta oss