Element ?r en av v?rldens fr?msta och snabbast v?xande f?retag inom provning, inspektion, kalibrering och certifiering.

Vi erbjuder kvalificerade tj?nster inom materialprovning, produktprovning, kalibrering och certifiering till industri och myndigheter med h?gt st?llda kvalitetskrav, inom bl.a. flygindustri, olja/gas, fordons- och verkstadsindustri samt inom byggindustri och infrastruktur.

Snabbv?xande inom TIC-sektorn.

Element ?r en av v?rldens snabbast v?xande f?retag inom TIC-sektorn,?Testing, Inspection & Certification.

6 700 medarbetare p? 188 laboratorier.

Med ?ver 6 700 experter p? 188 laboratorier ?ver hela v?rlden ?r vi en helhetsleverant?r inom provning, inspektion, kalibrering och certifiering.

V?r historik str?cker sig ?ver 190 ?r tillbaka.?

Elements historia b?rjade 1827, som ett internt provningslaboratorium hos den holl?ndska industrikoncernen Stork. I Sverige startade vi p? 1920-talet n?r flyget var ungt.